تبلیغات
تفسیر سوره الرحمن - تفسیر آیات 70 الی 78
جمعه 7 اسفند 1388

تفسیر آیات 70 الی 78

   نوشته شده توسط: گروه کهکشانی    

فِیهِنَّ خَیرَتٌ حِسانٌ(70)

فَبِأَى ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ(71)

حُورٌ مَّقْصورَتٌ فى الخِْیَامِ(72)

فَبِأَى ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ(73)

لَمْ یَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانُّ(74)

فَبِأَى ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ(75)

مُتَّكِئِینَ عَلى رَفْرَفٍ خُضرٍ وَ عَبْقَرِىٍ حِسانٍ(76)

فَبِأَى ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ(77)

تَبَرَك اسمُ رَبِّك ذِى الجَْلَلِ وَ الاكْرَامِ(78)

  ترجمه :

70 - و در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند نیكو خلق و زیبا.

71 - پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى كنید؟

72 - حوریانى كه در خیمه هاى بهشتى مستورند.

73 - پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى كنید؟

________________________________________

تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 182

74 - زنانى كه هیچ انس و جن قبلا با آنها تماس نگرفته (و دوشیزه اند).

75 - پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى كنید؟

76 - این در حالى است كه این بهشتیان بر تختهائى تكیه زده اند كه با بهترین و زیباترین پارچه هاى سبز رنگ پوشانده شده .

77 - پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى كنید؟

78 - پربركت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و جمال تو.

 تفسیر:

باز هم همسران بهشتى

در ادامه شرح نعمتهاى دو بهشتى كه در آیات سابق آمده است در این آیات نیز به قسمتهاى دیگر از این مواهب اشاره شده است .

نخست مى فرماید: ((در این دو بهشت نیز زنانى هستند نیكوخلق و زیبا)) (فیهن خیرات حسان ).

زنانى كه جمع میان ((حسن سیرت )) و ((حسن صورت )) كرده اند، چرا كه ((خیر)) غالبا در مورد صفات نیك و جمال معنوى به كار مى رود و ((حسن )) غالبا در زیبائى و جمال ظاهر.

در روایاتى كه در تفسیر این آیه وارد شده صفات نیك بسیارى براى همسران بهشتى شمرده شده كه مى تواند اشاره اى به صفات عالى زنان دنیا نیز باشد، و الگوئى براى همه زنان محسوب شود، از جمله خوش ‍ زبان بودن ، نظافت و پاكى ، آزار نرسانیدن ، نظرى به بیگانگان نداشتن و مانند آن .